Varaždin

Ul. Ankice Opolski 2

+385 99 861 3050

+385 42 490 888

Pon - Pet: 8:00 - 16:00

Online podrška: [email protected]

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

START PAKET ZA PODUZETNIKE - potpora za samozapošljavanje

ŽELITE OTVORITI OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO (doo/jdoo) UZ FINANCIJSKU POTPORU, A NE ZNATE OD KUDA KRENUTI?      

Kada se odlučite započeti vlastiti posao, jedan od najvažnijih koraka je osigurati financijsku podršku koja će vam pomoći da ostvarite svoje poduzetničke ciljeve. Bez obzira jeste li novi u svijetu poduzetništva ili već iskusni poduzetnik, dobar poslovni plan je ključan dokument koji će vam pomoći privući investitore, banke i potencijalne partnere.

Upravo tu nastupamo mi! Naš tim stručnjaka specijaliziranih za pisanje poslovnih planova prilagođenih vašim jedinstvenim potrebama. Svojim bogatim iskustvom i temeljitim istraživanjem tržišta, možemo pripremiti poslovni plan koji će biti pažljivo izrađen, detaljan i jasan te impresionirati i uvjeriti vaše ciljno tržište. Uzimamo u obzir vaše vizije, ciljeve i konkurenciju kako bismo izgradili strategiju koja će vam omogućiti da se istaknete na tržištu. Bez obzira na to jeste li u industriji usluga, trgovini ili proizvodnji, mi smo tu da vam pružimo podršku i pomognemo vam da ostvarite svoje poduzetničke snove.

Cilj ovog start PAKETA je olakšati vam poslovanje, bez obzira da li pokrećete svoju poduzetničku ideju kroz obrt, jdoo ili doo.

Uz uslugu izrade poslovnog plana, nudimo vam start PAKET sa svim potrebnim obrascima, ugovorima, odlukama te neophodnim dokumentima, koji će vam biti nužni kako bi vaše poslovanje od samog početka bilo usklađeno sa svim zakonskim regulativama.

Kontaktirajte nas danas i krenite na put prema ostvarenju svojih poslovnih ambicija!

Dobrodošli u LYNVEST Centar za poduzetništvo, vašu najbolju destinaciju za dobivanje potpore za samozapošljavanje putem kvalitetno napisanog poslovnog plana!

Kao naši klijenti možete očekivati visokvalitetne poslovne planove koji će vam omogućiti da pravovremeno ostvarite potporu za samozapošljavanje.

Naša usluga je diskretna, prilagodljiva vašim željama i uvijek dostupna za vaša pitanja i konzultacije. Ne gubite vrijeme i energiju na pisanje poslovnog plana sami. Pustite nas da preuzmemo taj zadatak i osiguramo vam profesionalan poslovni plan koji će vam otvoriti put ka uspjehu.

REALIZIRAJTE SVOJU IDEJU UZ POTPORU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora za samozapošljavanje idealna su prilika za buduće poduzetnike, bez obzira na godine, koji si svojom inovativnošću žele osigurati stabilniji početak poslovanja, s podmirenim dijelom obveznih troškova za prvu godinu (poput doprinosa, zakupa, neophodnih alata, računalne i uredske opreme, potrebnih edukacija i slično).

Tko može iskoristiti maksimalni iznos od 20.000,00 EUR?

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje minimalno jedan dan. Ipak, postoje situacije kada se ne može ostvariti pravo na poticaje.

Uz uvjet nezaposlenosti i prijave na Zavod, prijavitelj mora izraditi poslovni plan sa troškovnikom, iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

Potpore za samozapošljavanje variraju u maksimalnom iznosu ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje mogu se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina – do 15.000,00 EUR dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25-33)

– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

2. Skupina – do 10.000,00 EUR dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

-(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10-24)

-(J) Informacije i komunikacije

3. Skupina – do 7.000,00 EUR dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

– (H) Prijevoz i skladištenje

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

– (P) Obrazovanje – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa

b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)

-kupnja ili zakup licenciranih IT programa

– kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti) (*Napomena: Uredba Europske komisije br. 1407/2013 isključuje potporu za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.)

kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

1. Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.

2. Podnositelji zahtjeva koji su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

3. Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.

4. Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.

5. Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u ne mogu se odobriti poticaji za samozapošljavanje jer su neprihvatljive za financiranje:

– (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03);

– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09);
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva);

– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55);
– (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66);
– (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti);
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: (77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, 78 Djelatnosti zapošljavanja, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima);
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti;

– (S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94).

ŠTO VAM MI MOŽEMO PONUDITI?

Uz našu podršku te skup savjeta, alata, preporuka i zadataka, koji će vam omogućiti smanjenje rizika, pronaći ćete načine za minimiziranje štete u svakom koraku svog poslovanja.

Naše usluge:

-Savjetovanje oko otvaranja obrta/poduzeća

-Izrada poslovnog plana s troškovnikom

-Priprema ostale dokumentacije za prijavu potpore

-Ispunjavanje i predaja zahtjeva

-Registracija i otvaranje obrta/poduzeća

Prijavi se na naš Newsletter