Varaždin

Kratka ulica 6

+385 42 490 888

+385 99 861 3050

Pon - Pet: 8:00 - 16:00

Online podrška: info@lynvest.eu

START PAKET ZA PODUZETNIKE

START PAKET ZA PODUZETNIKE

ŽELITE OTVORITI OBRT UZ FINANCIJSKU POTPORU, A NE ZNATE OD KUDA KRENUTI?      

Poduzetnički počeci nisu uvijek lagani: briga oko papirologije, pisanje dobrog poslovnog plana, predaja zahtjeva, obveze nakon dobivanja potpore, otvaranje obrta/poduzeća… samo su neke od zadaća koje su pred Vama.

Prvi koraci, u pravom smjeru, su uvijek najvažniji i sve dobro počinje na taj način.

Cilj ovog start PAKETA je olakšati vam poslovanje, bez obzira da li pokrećete svoju poduzetničku ideju kroz obrt, jdoo ili doo.

Neznanje ili neinformiranost mogu vrlo loše utjecati na cjelokupni ishod vašeg projekta.

Zaštite se i informirajte na vrijeme!

a

REALIZIRAJTE SVOJU IDEJU UZ POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpore za samozapošljavanje idealna su prilika za buduće poduzetnike, bez obzira na godine, koji si svojom inovativnošću žele osigurati stabilniji početak poslovanja, s podmirenim dijelom obveznih troškova za prvu godinu (poput doprinosa, zakupa, neophodnih alata, računalne i uredske opreme, potrebnih edukacija i slično).

Tko može iskoristiti maksimalni iznos od 130.000 kuna?

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda za zapošljavanje minimalno jedan dan. Ipak, postoje situacije kada se ne može ostvariti pravo na poticaje.

Uz uvjet nezaposlenosti i prijave na Zavod, prijavitelj mora izraditi poslovni plan sa troškovnikom, iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

Poticaji za samozapošljavanje variraju u maksimalnom iznosu ovisno o budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Poticaji za samozapošljavanje mogu se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina – do 130.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10.33).

2. Skupina – do 100.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09);
– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35);
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39);
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43).

3. Skupina – do 75.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99);
– (H) Prijevoz i skladištenje;
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56);
– (J) Informacije i komunikacije;
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1).

4. Skupina – do 55.000,00 kn dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79);
– (P) Obrazovanje;
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94).

1. Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju;

2. Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva;

3. U slučaju da je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, ne mogu se dodijeliti poticaji za samozapošljavanje;

4. Osobi kojoj je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži poticaje za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti, poticaji se neće odobriti ako u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe. Dugotrajnom nezaposlenošću smatra se radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne;

5. Osobe koje su već jednom koristile poticaje za samozapošljavanje bez obzira na godinu kad im je dodijeljena;

6. Osobe koje namjeravaju preuzeti poslovni subjekt/postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji.

Za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u ne mogu se odobriti poticaji za samozapošljavanje jer su neprihvatljive za financiranje:

– (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03);
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva);
– (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66);
– (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68);
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti);
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: (77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, 78 Djelatnosti zapošljavanja, 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima);
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti – Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

ŠTO VAM MI MOŽEMO PONUDITI?

Uz našu podršku te skup savjeta, alata, preporuka i zadataka, koji će vam omogućiti smanjenje rizika, pronaći ćete načine za minimiziranje štete u svakom koraku svog poslovanja.

Naše usluge:

-Savjetovanje oko otvaranja obrta/poduzeća

-Izrada poslovnog plana s troškovnikom

-Priprema ostale dokumentacije za prijavu potpore

-Ispunjavanje i predaja zahtjeva

-Registracija i otvaranje obrta/poduzeća